לפרטים התקשרו
052-3989144

נקודות עיקריות להסכם נכון

הסכם גירושים בהסכמה יכלול בדרך כלל 4 נקודות עוגן עיקריות,

שיהוו את המסגרת להסכם ואת סעיפי המשנה שהנם תולדה של עיקרי ההסכם.

1. רכוש (ניידי ודלא ניידי)

בני הזוג מיום תחילת מיסוד הזוגיות ( ובכוונה אין אני אומר יום הנישואין ) ועד יום הפרידה בפועל צברו ממון כספי, נדל"ן, זכויות, מוניטין ועוד נכסים,

כעת יש לחלק את הנכסים בהתאם למצבם ביום הפרידה. יש לבחון באם היו הסכמים קודמים לנישואים שיוצרים הפרדה ממונית ביום קרע .

בנקודה זאת כל אחד מהצדדים ירצה להגדיל את חלקו ברכוש המשותף, על מנת שיוכל לפתוח את הפרק החדש בחיים בצורה יותר קלה .

סעיף זה חשוב לצלוח בהצלחה רבה, יש יכולת להסכמים לא לצלוח שלב זה ולהגיע לחילוקי דעות,למריבות ועד לרמה של מרוץ סמכויות לבתי המשפט/דין.

2. ילדים

אחת הגישות הרווחות כי הטיפול בילדים  יכול להתבצע על ידי שני בני הזוג בצורה שווה "הורות משותפת".

מטרתה הסדרי ראיה שווים בין ההורים.
ברוב המקרים באם מדובר בקטינים (ילדים עד גיל 6) אזי תהיה העדפה לתת את המשמורת לאישה,
למעט באם ישנה בעיית מסוגלות הורית מציד האם או אם הוסכם אחרת.
חובה העיקרית המוטלת על פי החוק העברי היא כי על האב לדאוג ילדיו עד הגיעם לגיל 18 ולפרנסם.
החובה של האב לדאוג לצורכי ילדיו, עומדת מעל ליכולתו של האב לכלכל את עצמו, שכן אל לאב לתת לילדיו ליפול נטל על אחרים
או לא לאפשר להם לחיות בכבוד.

החובה לשלם דמי מזונות לילדיו הינה ללא תלות במצבו הכלכלי (למעט מקרים מיוחדים),
צורכיהם של הילדים מתחלקים לצרכים הכרחיים ולצרכים מדין צדקה.

 צרכים הכרחיים – צרכים הכרחיים מוגדרים בתור צרכים החיוניים לקיומם של הילדים.
צרכים אלו כוללים את הצרכים הבאים:

* מזון  * טיפול בילדים קטנים  * צרכים בריאותיים דחופים *חינוך

* הלבשה הנעלה  * מדור – מגורים ואחזקת הבית

צרכים מדין צדקה – צרכים מדין צדקה מוגדרים בתור צרכים שאינם דחופים למחייתם של הילדים
אולם ידוע לכולי עלמא שהן חיוניים לקיום אורח חיים תקין של הילדים. צרכים אלו כוללים הוצאות כגון:

* טיולים , * חוגים ,*  מתנות * בילויים, *  צהרונים , * חופשה שנתית

3. גובה דמי המזונות
גובה התשלום הבסיסי עבור ילד עומד כיום על כ-1200 ש"ח. עבור ילד שני ומעלה החישוב לא יהיה ליניארי אלא בצורה יחסית ומדורגת.

4. מדור – מגורים ואחזקת הבית
האב מחויב לספק מגורים (קורת גג) לילדיו באותה רמת חיים לה היו רגילים לפי הגירושין.

אין שום חובה כי הנכס יהיה בבעלות האם ,גם דירה שכורה תחשב קורת גג ראויה,

באם מדובר בדירה שכורה יהיה האב חייב לשאת בהשתתפות של 30% מעלות שכ"ד עבור ילד אחד ועד 50% עבור 3 ילדים ומעלה.

כבר נכתב בפסיקה כי אין חובה על האב לספק חדר לכל ילד אלא דירה 3 חדרים יכולה להתאים לאם + 2 ילדים ללא כל בעיה .

זאת בתנאי והיא מספקת קורת גג ראויה.

5. הסדרת גט
הסכם גירושין יכלול גם את הסדרת גט הכריתות ויעגן את הסכמת שני בני הזוג להיפרד בהסכמה ומתוך רצון חופשי, כאשר הגבר מצהיר כי הוא מוכן לתת לאישה גיטה ושהאישה מוכנה לקבל גיטה.

6. אישור הסכם גירושין
על פי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973), את הסכם יש לאשר בבית הדין הרבני או בבית המשפט עניני משפחה, ללא אישור זה אין להסכם כל תוקף משפטי . בית המשפט לעניני משפחה מאשר את סעיפי ההסכם . ובית הדין הרבני את הגירושים שמבוצעים כדת משה וישראל.

המלצה:
בחנו אלו נקודות ברורות אצלכם ואלו לא – וזה יכול להוות את הבסיס לסיים את הקשר בשלום ללא משקעים שיחבלו בעתיד שלכם ושל יתר הנוגעים בנושא.

* אין בחומר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי או לייעוץ מקצועי, השימוש בחומרים הוא באחריותך, בכל מקרה לגופו יש להיוועץ באיש מקצוע. 

ניתן ליצור קשר ולקבל חו"ד.

 • קבלו עכשיו!
  את הצ'ק-ליסט השלם
  לבניית הסכם גירושין תקין

  מייל *
  שם
  טלפון
  תאריך לידה /